HET 'SYSTEEM' AARDE
Terug naar Informatie


In het kosmische principe 'zo boven, zo beneden' kun je de Aarde als boven beschouwen en de mens als beneden. Onze Aarde is een levende planeet met een zintuiglijk waarneembare werkelijkheid en een energetische innerlijke werkelijkheid. De vijfvoudige indeling van het energetische systeem van de mens met het fysieke lichaam, etherische, emotionele, mentale en geestelijke lichaam geldt dus ook voor het energetisch systeem van de Aarde.

Het menselijke fysieke lichaam met haar orgaanstelsels, organen, weefsels en cellen is samengesteld met de bouwstenen van Moeder Aarde: moleculen en atomen. Uit deze kleine deeltjes fysieke materie is al het levende op het systeem Aarde opgebouwd. Alle atomen en moleculen waarmee ons fysieke lichaam is vormgegeven zijn afkomstig van het fysieke lichaam van Moeder Aarde. Wanneer je op deze wijze naar jezelf kijkt, gebruik je materie om je Zelf te manifesteren in de dimensie van zintuiglijke waarneming.

In het etherisch lichaam van het systeem Aarde (etherisch veld) bevinden zich de 'levensatomen' die het mogelijk maken om materie te doen laten leven. Ook deze levensatomen zijn onderdeeltjes van een energielichaam welke gedeeld en gebruikt kan worden. Door middel van het etherische lichaam wordt door de Hiërarchie van Licht die boven onze mensheid staat onze energetische innerlijke werkelijkheid verbonden met de materiële werkelijkheid. 'We worden verbonden met de stof'.
De levensatomen in het etherische lichaam van Moeder aarde wordt ook wel aangeduid met: chi, prana of universele energie. Deze levensatomen zijn zichtbaar te krijgen voor bewuste waarneming. Wanneer je op een zonnige dag met de Zon in je rug naar een strakblauwe lucht kijkt, kun je de levensatomen waarnemen als kleine wit/gele bolletjes die snel door de lucht dwarrelen.

Het is als het ware in en om het fysieke lichaam heen aanwezig. Via dit lichaam staan de organen, weefsels en cellen in contact met het bewustzijn vanuit de ziel. Je zou het zo kunnen zien dat van elke cel in je fysieke lichaam er een copie in het etherische lichaam aanwezig is.

 


Het etherisch Veld omvat de 'levensatomen' waaruit alles op 'energetisch' gebied uit bestaat. Het zijn de bouwstenen van creatieve, spirituele en intuïtieve schepping vanuit het Geestelijke door de gebieden en sferen van de Ziel.

Het Astrale Veld omvat de emotionele en mentale gebieden en sferen van de ziel. Alle energie in ons systeem die in verbinding staat met onze emoties kun je vanuit dit energielichaam bereiken. Denk hierbij aan de beleving en gewaarwording vanuit het gevoel van: vreugde, verdriet, woede, angst, frustratie, jaloezie of juist enthousiasme en blijdschap.

Het Geestelijk Veld reguleert de onderliggende energielichamen en is de kern van ons wezen: het Hogere Zelf. Vanuit dit energielichaam wordt de werkzaamheid achter de gedachten, gevoelens en het handelen aangestuurd, door de gebieden en sferen van de ziel heen.

Het Kosmisch Veld

Het emotionele en mentale lichaam van het systeem Aarde wordt ook wel het Astrale veld genoemd. Net als het fysieke en etherische lichaam delen we ook het emotionele en mentale lichaam met Moeder Aarde om zo ook op dit niveau van bewustzijn ons Zelf te kunnen manifesteren. In het Astrale Veld zijn gradaties van zuiverheid te onderscheiden. Wanneer we onze aandacht richten op de energieën die gebonden zijn aan de materiële werkelijkheid van de aardse dimensie, worden we daar bewust van. De gerichtheid van bewustzijn is sterk individueel, oppertunistisch & ego-centrisch. Het rationele, verstandelijke denken overheerst het gevoel en de intuïtie volkomen. Er is met deze staat van zijn op zich helemaal niets mis.

Wanneer de gerichtheid van bewustzijn verschuift van individueel naar collectief, komt er steeds meer bewustzijn op het gevoel en intuïtie.