HET 'ENERGETISCHE SYSTEEM' VAN DE MENS
Terug naar Informatie


Het bewustzijn van de mens kan gezien worden als een systeem. Dit systeem zou bijvoorbeeld in een 5-voudige weergave vereenvoudigd ingedeeld kunnen worden: een fysiek lichaam, etherisch lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam en een geestelijk lichaam. De onderlinge lichamen staan met elkaar in verbinding en worden dus door elkaar beïnvloed.

Onze persoonlijkheid (ego-identiteit) is opgebouwd uit een denken, voelen en handelen. Deze drie-eenheid in denken, voelen en handelen is in ieder lichaam aanwezig en verbindt de gebieden en sferen van de verschillende lichamen met elkaar.

 


Het fysieke lichaam is bedoeld om in haar bewuste realiteit vaste vorm te kunnen geven aan de creatieve inspiratie vanuit de 'dieper' gelegen lichamen, zoals het emotionele, mentale en het geestelijke lichaam. Met behulp van ons fysieke lichaam kunnen we door middel van handelingen gedachten en gevoelens uitten.

Het etherisch lichaam is een 'energetisch' lichaam met een grotere dichtheid dan het fysieke lichaam. Het is als het ware in en om het fysieke lichaam heen aanwezig. Via dit lichaam staan de organen, weefsels en cellen in contact met het bewustzijn vanuit de ziel. Je zou het zo kunnen zien dat van elke cel in je fysieke lichaam er een copie in het etherische lichaam aanwezig is.

Het emotionele lichaam omvat de emotionele gebieden en sferen van de ziel. Alle energie in ons systeem die in verbinding staat met onze emoties kun je vanuit dit energielichaam bereiken. Denk hierbij aan de beleving en gewaarwording vanuit het gevoel van: vreugde, verdriet, woede, angst, frustratie, jaloezie of juist enthousiasme en blijdschap.

Het mentale lichaam omvat de mentale gebieden en sferen van de ziel. Alle energie in ons systeem die in verbinding staat met ons denken kun je vanuit dit energielichaam bereiken. Denk hierbij aan de beleving en gewaarwording vanuit het denken van: vreugde, verdriet, woede, angst, frustratie, hoop, bewondering of trots.

Het geestelijke lichaam reguleert de onderliggende energielichamen en is de kern van ons wezen: het Hogere Zelf. Vanuit dit energielichaam wordt de werkzaamheid achter de gedachten, gevoelens en het handelen aangestuurd, door de gebieden en sferen van de ziel heen.

Hierbuiten zijn er nog meer lagen die verbonden zijn met de eindeloze hiërarchische collectieve energiesystemen.