MEDITATIE, ALCOHOL & DRUGS
Terug naar Informatie


Eén van de voornaamste redenen om niet voor en zeker niet na een meditatie alcohol te nuttigen of drugs te gebruiken is de verstorende inwerking op het bewustzijn. Alcohol en Drugs verdraaien de perceptie en hebben een sterk verstorende invloed op de normale gang van bewustwording en zelfontplooiing.

De hersenen en het ruggemerg worden ook wel het centrale zenuwstelsel genoemd. Het centrale zenuwstelsel is verantwoordelijk voor oa. zintuiglijke waarneming en de motoriek. Het centrale zenuwstelsel is de ontvanger van bewustzijn vanuit de hogere delen van ons Zelf. Via ons denken, voelen & handelen wordt deze stroom van bewustzijn gereguleerd. Het wegvallen van remmingen op emotioneel en mentaal gebied is ons allen bekend na het nuttigen van enkele glazen alcoholische dranken of het tot je nemen van drugs. Wat in het weekend en/of op feestjes het juist gezellig maakt is bij meditatie datgene wat juist vastzet.

De verdovende inwerking op je waakzaamheid zorgt voor nonchalante houding m.b.t. waakzaamheid en het reinigen/schoonhouden van je energetisch systeem. Sensitieve mensen weten dat een controle over je eigen systeem en een gezonde dosis waakzaamheid om dit systeem schoon te houden onontbeerlijk is om te kunnen genieten van de werkelijkheid om hen heen. Naast het feit dat je waarneming (denken & voelen) en het handelen onzuiver wordt, sta je tevens meer open voor invloeden van buitenaf die inwerken op je energiesysteem. Blokkades, vastzettende structuren en negativiteit (energie en/of entiteiten) kunnen in deze toestand gemakkelijker aansluiting vinden en je energiesysteem ontregelen. Dit is nou net niet wat je wilt als je gaat mediteren.

Diegene die met behulp van meditatie spiritueel en intuïtief willen groeien, moeten weten dat alcohol en andere 'geestverruimende' middelen deze groei juist tegenhouden!