MEDITATIE & ADEMHALING
Terug naar Informatie


Bij het mediteren is controle van de ademhaling belangrijk. Waarom? Door de ademhaling kun het lichaam tot rust gebracht worden. Vanuit rust kan men in kontact komen met de objectieve waarneming (overzicht) die wenselijk is bij zelfreflectie en zelfontplooiing.

Tijdens meditaties kun je door herbeleving beladen situaties uit het verleden opnieuw ervaren. Deze ervaring van herbeleving kan voor onrust en ongewenste reacties in het fysieke lichaam zorgen, waardoor de ademhaling versneld en oppervlakkiger wordt. Je ademhaling wandelt als het ware omhoog naar je bortskas. Hierdoor verminderd het bewuste kontact met je lichaam. Vanuit je gevoel (rust) schiet je naar je gedachten (actie). Dit mechanisme is nodig in de modus 'Fight of Flight', maar niet wenselijk bij meditatie.

Bij meditatie gaat het om zelfontplooiing, zelfreflectie. Aanvaarding van de situatie in zijn geheel, vanuit het overzicht. Door het reguleren van je ademhaling krijg je controle over de mate van ontspanning waarin je lichaam zich bevindt. Om in totale objectiviteit naar je zelf te kunnen kijken, dient je lichaam geheel ontspannen te zijn. Alle aandacht komt dan in zijn geheel ten goede aan de processen van bewustwording.

In de rust van je lichaan, je Zen, kun je een tweede ademhaling ervaren. Heel subtiel, maar tastbaar genoeg om te ervaren. Wanneer deze tweede ademhaling synchroon gaat lopen met je fysiek ademhaling is er een verdieping van bewustzijn mogelijk. Je kunt dan in kontakt gaan treden met je 'lichtlichaam', waardoor het opeissen van je vrijheidsgraden in denken, voelen en handelen in een versnelling raakt.