VERSCHUIVING IN BEWUSTZIJN
Terug naar Informatie


Dat er 'iets' groots aan zit te komen wordt steeds duidelijker. Onze materiële en door macht overheerste maatschappij wordt meer en meer instabiel. Machtstructuren binnen regeringen worden tegen het licht gehouden. Onwaarheden die gebracht werden ten doele van een tweede agenda worden zichtbaar. Hierbij zijn op het Internet naast de vele 'conspiracy' theorieën ook steeds meer theorieën te vinden over een het naderen van het einde van de wereld. Zouden we nu dan echt het einde van de wereld naderen? Elk volk heeft binnen haar eigen Religie profetieën over een einde van de wereld.

Dit einde is o.a. voorspeld door de Maya's. Uit deze voorspelling blijkt dat onze werkelijkheid ophoudt te bestaan. Het volk van de Maya's en ander intuitieve volken hadden diverse kalendersystemen om belangrijke data te kunnen bepalen. Deze kalenders werden niet alleen voor agrarische doeleinden gebruikt. Sommige kalenders hebben een spirituele gerichtheid. Deze kalenders zijn niet gericht op fysieke verschijnselen maar op spiritualiteit en bewustzijn. Juist vanuit deze kalenders zijn er voorspellingen gedaan over een samenvallen van wendingen van alle kalendercycli. Hoe zou je deze zienswijze kunnen benaderen?

De werkelijkheid zoals we deze nu ervaren, vanuit het Ego, zal verdwijnen. In alle chaos en ontwikkeling om ons heen worden we gedwongen naar onze intuïtie te luisteren. Processen van bewustwording worden in een steeds toenemende mate versneld.

We gaan, na een verschuiving in bewustzijn, onze persoonlijke werkelijkheid op een intuïtieve manier beleven vanuit het zielsbewustzijn. Voor het zover is, dient onze ego-identiteit (rationeel denken, verstand) omgevormd te worden zodat deze in dienst gaat staan van de ziel (intuïtie, innerlijk weten). In onze consumptiemaatschappij is nog weinig plaats voor spiritualiteit en intuitïeve zelfontplooiing. De voorspellende kalenders van de Maya's geven een beeld van de werkzaamheid en de ontwikkeling van bewustzijn op het 'systeem Aarde'. Uit dit beeld blijkt dat de processen van bewustzijn (het Kosmische Plan) worden aangestuurd door de Hiërarchieën van het Licht. Er wordt een reeds vastliggend patroon beschreven. We hebben de vrije wil om dit patroon te volgen.
Meditatie en spirituele zelfontplooiing zijn juiste methoden om in contact te treden met je eigen intuïtie en je individuele afstemming op het grote Kosmische Plan.