VERSCHUIVING IN BEWUSTZIJN  

 

Bewustzijn wat door de 'mens' stroomt, kan schematisch weergegeven kunnen worden als een systeem. Dit systeem zou bijvoorbeeld in een 5-voudige weergave vereenvoudigd ingedeeld kunnen worden: een fysiek/materieel lichaam, etherisch lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam en een geestelijk lichaam. Of in een 3-voudige weergave met een Ego-identiteit, Ziel en Hoger Zelf.

Binnen dit systeem staan de delen onderling met elkaar in verbinding en worden dus door elkaar beïnvloed.

De stroming van bewustzijn door dit systeem zou vertaald en opgesplitst kunnen worden naar een drie-eenheid, namelijk: denken, voelen en zijn. Deze drie-eenheid in denken, voelen en zijn (bewustzijn) is in ieder lichaam aanwezig en verbindt de gebieden en sferen van de verschillende lichamen of sferen van de aura met elkaar.

Binnen de werkelijkheid van het ego, de ziel en het hoger zelf worden individuele, collectieve en universele aspecten onderscheiden. Ieder met hun eigen werkveld en gewaarwording. Deze werkvelden of werkelijkheden worden mede gevormd door universele, collectieve en individuele structuren.Als mens beleven we de werkelijkheid vanuit onze eigen individuele perspectief. We identificeren ons met een lichaam, gedachten, gevoelens en gedrag. Dit wordt ook wel onze persoonlijkheid of (ego)identiteit genoemd. Vanuit dit perspectief ontstaat onze beleving van de werkelijkheid en krijgt het paradigma vorm: onze kijk op de werkelijkheid.
Onze persoonlijkheid (ego-identiteit of ego) is dus opgebouwd uit aspecten van bewustzijn: denken, voelen en zijn welke zich verbinden en identificeren met een lichaam.

In ons denken, voelen en zijn worden we in meer of mindere mate beïnvloed door onze omgeving. Er wordt veel van ons verwacht op het werk als ook privé. Onbewust ga je voldoen aan verwachtingspatronen. De meeste onschuldig van aard en gelukkig onderhevig aan verandering. Sommige verwachtingspatronen dragen een dusdanige lading/verstoring dat deze het denken, voelen en zijn binnen het innerlijk energetisch systeem in vrijheid gaan beperken.

De bewustwordende mens voelt dat ze, naast haar individuele zelf, onderdeel uitmaakt van een groter geheel: een collectief. Ons individuele perspectief, onze persoonlijkheid (ego-identiteit), is onderdeel van een collectief. Noem het gezin, familie, groep of cultuur. En juist dit collectief vormt/bepaald de beleving van de werkelijkheid om je heen. We staat als individu onder (in)directe merkbare invloed van elkaar.

Ons aangenomen algemene gedachtengoed en kijk op de werkelijkheid komt voort uit een collectieve benadering van de werkelijkheid. Door middel van afspraken en overeenkomsten wordt bepaald hoe men de werkelijkheid dient te benaderen.

De chaos die we nu beleven op dit moment komt voort uit een diepe behoefte aan eenheid en liefde. Als mens zijn we collectief verbonden met elkaar en dragen we de verantwoordelijkheid om op een duurzame, transparante, zuivere wijze om te gaan met ons zelf, elkaar en de natuur waar we allen deel van uitmaken.

Wat steeds meer zichtbaar wordt, is het bredere perspectief in denken, voelen en zijn in het individu. Hiernaast is binnen onze dualistische werkelijkheid de greep van angst nadrukkelijk aanwezig.

Wanneer we ons Zelf uit de greep van angst kunnen bevrijden, zal er een verschuiving in bewustzijn plaatsvinden die als een impulse doorwerkt in het denken, voelen en zijn van ons zelf en van de ander. Omdat we allen in eenheid zijn.

 

 
  Bernd Berkhout (1973)  
   

 

   
 
   

 

alternatief advaita aura bewustzijn bewustwording buddhisme blokkade buddha chronische chakra coaching channelen channel centraal depressie dharma dualiteit energie electrosmog engelen energielichaam essentie engelenenergie examenvrees esotherisch esotherie christus christusbewustzijn fobie frustratie god gaya gratis geloof gezondheid gidsen healing heelwording heelheid heilig HSP integraal indigokinderen intelligentie intelligenties jezus karma kundalini kristalkinderen kanaal kosmos kosmisch levitatie licht lichtmeesters meditatie magnetiseren magnetiseur mineralen medium nu natuurmeditatie nondualisme natuur openbaar openbaring openheid paranormaal paragnost pleiaden pendelen profeet quintessence quint religie resoneren resonantie schumann spiritueel spiritual life spirit sensitief sacraal straling sjamanisme sterrenkinderen tegenslag transformeren transformatie transparant uittredingen verborgen voeding verdieping waarheid workshop wijsheid woede x-factor y ziekte zonnevlecht zon ziel michaël gabriël zadkiël jophiel chamuël uriël rafaël haniël metatron sandalfon camaël muriël anaël raguël raziël bariël regio rotterdam schiedam ridderkerk barendrecht hendrik ido ambacht zwijndrecht papendrecht dordrecht breda